Hvilken betydning har menneskets okkulte utvikling for dets vesensdeler og dets selv? (Lectures Section)

By Rudolf Steiner

Source:: http://wn.rsarchive.org/Lectures/GA145/Norwegian/OkkUtv_index.html

      

Bookmark the permalink.

Leave a Reply